Hydro-Com | ul. Zagajnikowa 26 | 95-040 Koluszki | tel. +48 505 95 66 00 | biuro@hydrocom.pl
Hydro-Com

Układy hydrauliczne

Jednym z ważniejszych obszarów działań firmy jest projektowanie i wykonywanie układów hydraulicznych realizujących konkretne funkcje w systemach napędowych maszyn i urządzeń. Doświadczenie nabyte podzczas wdrażania wielu aplikacji jak również wiedza teoretyczna wyniesiona z prac naukowo-badawczych realizowanych na Politechnice Łódzkiej pozwalają na rozwiązanie wiekszości zadań stawianych przez Klientów. W ostatnim czasie dodatkowym wsparciem przy projketowaniu są aplikacje komputerowe wspomagające prace konstruktorów firmy. Dla opracowanych układów hydraulicznych projektujemy również obwody zasilania i sterowania elektrycznego i cyfrowego opratego na sterownikach PLC. W tym zakresie współpracujemy z elektrykami i automatykami o dużym doświadczeniu zawodowym i naukowo-badawczym.© Hydro-Com 2014